Studzienka kan. przel. 425 / 1,5m NW

22.03.2013

 

W zależności od średnicy rury wznoszącej oraz średnic przewodów podłączeniowych, w ofercie firmy znajdują się następujące typy studni kanalizacyjnych przelotowych i zbiorczych wykonane z PP:
- DN 315, 400, 425, 600, 800, 1000

 

Oferta handlowa

Rury i kształtki PCV, PE, PP, betonowe

Systemy odwodnień

Studnie kanalizacyjne

Armatura wodna i gazowa

Włazy żeliwne kanałowe, wpusty żeliwne

Materiały instalacyjne, technika grzewcza

Grzejniki, kotły grzewcze

Wyposażenie łazienek

Oczyszczalnie, separatory, zbiorniki