Usługi

Zakład Handlowo-Usługowy "HYDROGAZ" w Częstochowie prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • budowy sieci i przyłączy:

  • kanalizacyjnych

  • wodociągowych

  • gazowych

 • montażu i instalacji kotłowni C.O.:

  •  na paliwa stałe

  •  na olej opałowy

  •  na gaz ziemny oraz propan-butan

 • budowa systemów:

  • odwodnień liniowych

  • odwodnień drenarskich

  • oczyszczalni ścieków